Välkommen till OKTOD

Oktod ger ert företag möjligheten att profilera sig historiskt med modern spjutspetsteknologi. Att ur ett historiskt perspektiv levandegöra miljöer genom fullskaliga dockor, ljud & ljus miljöer, fotodokumentation, Panorama fotografering för Internet eller displaymaterial för mässor m.m. Den projektledning som Oktod tillhandahåller säkerställer såväl produktkvalitet, leveranstider som ett slutresultat som få kan matcha.

För Oktod är ingenting omöjligt, det ”omöjliga” tar bara lite längre tid.